Jak pracuję

jak pracuje

"Zbyt długie milczenie zabija zrozumienie"

- Konsultacja psychologiczna 

- Porada psychologiczna 

- Pomoc w kryzysie

- Konsultacja małżeńska 

- Psychoterapia indywidualna

Spotkania trwają około godziny.

Decyzję o terapii podejmuję po wstępnej konsultacji (od jednego do 3 spotkań) po której ustalam wraz z pacjentem cele, zasady i długość terapii.

Istnieje możliwość sesji telefonicznej (po wcześniejszym spotkaniu)

Isteniej mozliwość sesji e-mail (list i odpowiedź) oraz video - wizyty przez Skype

Wpłaty za usługi internetowe i telefoniczne proszę kierować na moje konto:

Alior Bank numer:09 2490 0005 0000 4000 3060 9781

OPIS

Konsultacja psychologiczna

1-3 spotkania, których celem jest rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się klient. Po dookreśleniu tego, co miałoby ulec zmianie następuje ustalenie formy dalszej pomocy - wskazanie na potrzebę podjęcia psychoterapii lub pokierowanie na wizytę u innego specjalisty.

Poradnictwo psychologiczne 

przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposobów rozwiązania danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu. 

Pomoc w kryzysie
To często 1 do 12 spotkań, które mają różną częstotliwość, są dostosowane do potrzeb pacjenta. Można skorzystać z nich ,gdy dotknie daną osobę przykre zdarzenie losowe, które sprawia, że nie potrafi sobie poradzić z bieżącym problemem. Takim zdarzeniem może być rozstanie, zdrada, śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata pracy itd. Celem takich spotkań jest przywrócenie równowagi psychicznej, aktywowanie  psychicznych zasobów.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa 

przeznaczona jest dla osób chcących przyjrzeć się konkretnej sytuacji w swoim życiu i uzyskać pomoc w znalezieniu sposobu poradzenia sobie z nią, lub podjąć jakąś ważną dla siebie decyzję. Zazwyczaj ta forma terapii obejmuje 10 do 12 spotkań. 

Psychoterapia indywidualna długoterminowa 

przeznaczona jest dla osób chcących lepiej poznać siebie, przyjrzeć się gruntownie swojemu życiu i wprowadzić zmiany w sposobie swojego funkcjonowania, tak by móc żyć lepiej, pełniej i szczęśliwie. Ta forma terapii trwa około dwóch lat, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.

rodzice dzieciWizyta rodzica z dzieckiem

Pierwsze spotkanie

Na pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym zapraszam samych rodziców. Odbywa się ono bez obecności dziecka. Rodzice mają możliwość przedstawić problem, omawiają z psychologiem dziecięcym przyczyny swego niepokoju. Wywiad z rodzicami daje psychologowi wstępny obraz sytuacji.

Drugie spotkanie:

Na drugie spotkanie zapraszam rodziców wraz z dzieckiem. Celem spotkania z psychologiem dziecięcym jest pogłębienie rozpoznania problemu. Rozpoczynają się ustalenia, na jakich problemach skoncentruje się praca psychologiczna i terapeutyczna, jakie cele są realne do osiągnięcia. To również czas na wstępne ustalenie przewidywanego czasu terapii i częstotliwości spotkań oraz metod, które będą stosowane w terapii.

Kolejne spotkania:

Rozpoczyna się praca psychologiczno - terapeutyczna, która przyjmuje różne formy, w zależności od zgłaszanych problemów oraz wieku dziecka.

Najczęściej zgłaszane problemy:

 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
 • problemy szkolne
 • problemy z odżywianiem
 • zaburzenia rozwoju
 • podejrzenie depresji u dziecka
 • nadmierna nieśmiałość
 • lęk separacyjny
 • moczenie nocne, problemy z wstrzymywaniem stolca
 • agresja u dziecka
 • pomoc dla dziecka, które było świadkiem przemocy
 • dziecko jest zazdrosne o mające się pojawić rodzeństwo
 • śmierć bliskiej osoby
 • terapia w zakresie trudności w nauce czytania i pisania o charakterze dysgrafii i dysleksji.

Pierwszy kontakt i diagnoza

pierwszy kontaktNiniejszą stronę dedykuję przede wszystkim moim potencjalnym pacjentom, a nie koleżankom i kolegom po fachu, stąd uznałam, że ważniejsze będzie dla Państwa dowiedzieć się, co w mojej pracy jest najistotniejsze, niż wymienianie za pośrednictwem fachowych nazewnictw, nurtów...

Czytaj więcej...

Poznaj siebie

headCoaching (executive) jest metodą, z której najczęściej korzystają menedżerowie, aby pogłębić swoje umiejętności przywódcze, rozwinąć się w nowych kierunkach, odnaleźć się w nowych rolach, uzupełnić swoje kompetencje zarządzania ludźmi o nowe sposoby budowania relacji.

Czytaj więcej...

Mobbing w pracy

mobbingMobbing niesie za sobą wiele negatywnych psychologicznych, emocjonalnych i klinicznych konsekwencji. Nie dotyczy tylko relacji pomiędzy osobą mobbowaną a mobberem, lecz również konsekwencje ponosi sama organizacja. Bowiem tak samo mobber jak i osoba mobbowana, stają się mniej efektywni w pracy. 

Czytaj więcej...

Polecam bajkoterapię

bajkoterapiaJako psycholog POLECAM bajkoterapię. Każdy, a szczególnie już psycholog dziecięcy potwierdzi, że kto pragnie znaleźć klucz do serca dziecka powinien sięgnąć po bajki.

Świat pełen magii, cudownych bohaterów, wróżek i rycerzy jest bliski dziecku. 

Czytaj więcej...